SPİL DAĞI MİLLİ PARKI

image description

Bungalow Evler

image description

Kamp İmkanı

image description

Piknik Alanı

image description

Atlar

image description

Market

image description

Yamaç Paraşütü

SPİL Dağı Hakkında

Genel Bilgiler

Ege Bölgesinde, farklı jeolojik ve morfolojik bir yapıya sahip olan Spil Dağı, Manisa ile İzmir il sınırları arasında, Manisa’nın güneyinde yer almaktadır. Mitolojiye göre, Spil Dağı adını Anadolu’nun eski ana tanrıçası Kybele (Spilene) ve Frigya Kralı Menos’un kızı olan Sibel’den almıştır.

Spil Dağı Milli Parkı, Manisa İl merkezine 24 km, İzmir İli Bornova İlçesine 38 km uzaklıktadır. Farklı jeolojik ve morfolojik yapısı, flora bakımından endemik bitki türlerini barındırması, tarihi, arkeolojik ve mitolojik kalıntılara sahip olması, bilimsel araştırmalar yönünden olduğu kadar, rekreasyon imkanları bakımından büyük değer taşımaktadır.

Spil Dağı; 22.04.1968 tarihinde 6831 Sayılı Orman Kanununun 25. maddesine göre Bakanlık Olur’u ile Milli Park olarak ilan edilmiştir. 6.801 hektar büyüklüğünde olan Spil Dağı Milli Parkı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 4. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı, Spil Dağı Milli Park Müdürlüğü tarafından yönetilmektedir.

Mitolojik Bilgiler

Spil Dağı, tarih yönünden de zengindir. Bir kaynağa göre; Frigya Kralı Menos’un kızı olan Sibel’in bu dağa atılarak vahşi hayvanlar tarafından büyütülmesinden dolayı Spilos adı verilmiştir. Sonraları Kral buraya Tantal kalesini yaptırmış, kalenin bitmesi şerefine tanrılara verdiği ziyafette oğlunu kurban ettiği için bir kazığa bağlayarak cezalandırmışlardır.

Mitolojiye göre Spil Dağı’na adını veren, Zaman Tanrısı Kronos’un karısı Kybele’dir (Sipylene). Kybele bütün tanrıların, tanrıçaların olduğu gibi bitkilerin, hayvanların ve insanların bereket tanrıçasıdır. Manisa, Saruhan Beyliğidöneminde beylik merkezi, Osmanlı İmparatorluğu döneminde ise Saruhan Sancağı ve bir dönemde Saruhan Eyaleti olmak üzere, hemen her dönem idari, iktisadi ve kültürel önemini korumuştur.

Önceki dönemlere ilişkin yeterli bilgi olmaması nedeniyle, bilinen en eski eğitim 1378 yılında Saruhanoğulları’ ndan İshak Çelebitarafından, Ulu Camii bitişiğine yaptırılan Fethiye ya da İshak Çelebi Medresesi’dir.

Şehir Osmanlı döneminde, özellikle Şehzade Sancağı olduğu 15. ve 16. yüzyıllarda büyük ölçüde imar görmüş; cami, han, hamam, köprü, çeşme gibi birçok eserin yanı sıra 9 sübyan mektebi ve 4 medrese yapılmıştır. Bu eserlerden bir kısmı günümüze ulaşabildiyse de bir kısmı zaman içinde ya da Kurtuluş Savaşı sırasındaki büyük yangında yok olmuştur.